Om ARF

  Om ARF

  ARF är en religiöst och politiskt obunden verksamhet och har funnits sedan 1993. ARF vänder sig främst till barn och ungdomar samt vuxna i deras närhet. Genom att arrangera filmvisningar med diskussioner eller workshops, nätverkande och andra kulturevenemang, vill ARF synliggöra och väcka debatt kring frågor rörande rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och demokrati. Vi arbetar utifrån en bred definition av begreppet rasism där vi även inkluderar homofobi och sexism. Vi vill påvisa att rädslan för det avvikande styrs av samma strukturer.

  Vi tror på respekt och tolerans i samvaron mellan människor.
  Vi tror på det öppna samtalet och på samarbeten som en väg till förståelse och acceptans.
  Vi tror på film och kultur som en väg till insikt och kunskap.

  ARF är ingen egen organisation, utan ARF i Malmö ligger under Filmcentrum Syd.

  ANTIRASISTISKA FILMDAGAR

  ARF står för Antirasistiska filmdagar som alltid arbetar med film och samtal som metod för att belysa och diskutera rasism, diskriminering och mänskliga rättigheter. ARF i Malmö var länge en festival, men har gått över till att ha en utspridd verksamhet under året. ARF - festival kan arrangeras av andra aktörer i andra orter. 

  Varje filmvisning inleds och/eller efterföljs av ett samtal eller föredrag. Ingen film visas utan kommentar.

  Med utgångspunkt i filmupplevelsen diskuterar vi aktuella frågor och teman. Som samtalsledare engagerar vi frivilliga organisationer, filmare, journalister, forskare och andra samhällsdebattörer.

  Vår publik består framförallt av skolungdomar som erbjuds att delta utan kostnad, men vi arrangerar också visningar för en bredare allmänhet.

  ARF samarbetar med en rad olika organisationer som arbetar med ungdomar och/eller mänskliga rättigheter. Vi bjuder in dessa eldsjälar att förmedla sina kunskaper och goda exempel. Vi hoppas att inspirera ungdomar att bli mer nyfikna, mer engagerade i sin samtid och omvärld, och att verka för en bättre värld.

  Metod: film och samtal

  Film är ett starkt media som stimulerar såväl tankar som känslor. En film kan på kort tid synliggöra attityder, problem och konflikter. Det som utspelar sig på duken är svårt att värja sig från och väcker ofta starka känslor. I dagens mediabrus dämpas dock dessa snabbt och det är här samtalet/ workshopen kommer in. Filmen är nyckeln som levandegör och aktiverar. Samtalet/ workshopen är forumet där vi kan fördjupa oss och bearbeta de känslor och intryck som filmen lämnat efter sig.

  Bakgrund

  ARF startade i Malmö 1993 på initiativ av Invandrarförvaltningen, i samarbete med Filmcentrum Syd och Folkets Bio i Malmö. ARF skapades för att möta behovet av kunskap kring frågor om rasism, diskriminering, integration och mänskliga rättigheter. Från början handlade det om en grupp engagerade människor som ville skapa en plattform där föreningar/organisationer och privatpersoner gemensamt kunde bekämpa högerextremismen. Med åren blev ARF en etablerad verksamhet inom FilmCentrum Syd, men förblir ett samarbetsprojekt som förenar kunskap och engagemang för mänskliga rättigheter och mot rasism.