Regioner
imgFÖRINTELSENS MINNESDAG 2016
FÖRINTELSENS MINNESDAG 2016
EVERY FACE HAS A NAME
imgJOJK
JOJK
SAMERNAS NATIONALDAG
imgSUFFRAGETTE
SUFFRAGETTE
INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 8 MARS
imgTAIKON
TAIKON
Romernas Internationella Dag

Antirasistiska filmdagar i Malmö

Film och samtal om rasism, diskriminering och mänskliga rättigheter sedan 1993

arf - film och kultur för mänskliga rättigheter

kommande arrangemang ht 2016

ARF verksamheten 2016 att genomföras på ett något annorlunda sätt. I stället för att ha en större festival, gör vi nu ett försök att sprida ARF verksamheten mer jämnt under året.

Några datum att boka i kalendern är:

SKOLANS DAG - 13 SEPTEMBER

Vi startar HT med att uppmärksamma, tillsammans med Lärarförbundet, den nationella dagen Skolans dag med filmseminarier riktade till skolklasser under dagtid och till pedagoger, skolpersonal och intresserad allmänhet kvällstid. Vi kommer att fokusera på skolans utmaningar kring de kunskapsklyftor som råder inom och mellan olika skolor. 

MINNESDAG FÖR AVSKAFFANDET AV TRANSATLANTISKA SLAVHANDELN - 7 OKTOBER

Vi ansluter oss till Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa insats för att uppmärksamma minnesdagen för avskaffandet av transatlantiska slavhandeln som fastställs till den 9 oktober. Då det är en söndag kommer vi att ha filmseminarier till skolklasser fredagen den 7 oktober. Temat är rättvisa för människor i den afrikanska diasporan.

FN DAGEN – 24 OKTOBER

Tillsammans med Rädda Barnen Malmö distrikt, uppmärksammar vi de Mänskliga Rättigheterna på FN-dagen, som firas till minne av att FN-stadgan trädde i kraft. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. Vi fokuserar på Barnkonventionen och kopplar det till lagar kring asylrätten.

MR DAGARNA – 14-16 NOVEMBER

I anslutning till MR DAGARNA som äger rum i Malmö 17-19 november, kommer vi att genomföra ARF filmseminarier för skolklasser under MR Dagarnas tema: Dina Rättigheter! – där vi kommer att lägga vårt fokus på Ekonomiska och sociala rättigheter. Läs om MR dagarna här: www.mrdagarna.nu

ARF är möjlig tack vare stöd från: Kungliga Patriotiska Sällskapet, MKB, Hyresgästföreningen, Sparbanksstiftelsen Skåne, Swedbank, Malmö stad och Regions Skåne.I samarbete med bl. a. Folkets bio Malmö/Unga Panora, Rädda Barnen Distrikt Malmö, Lärarförbundet, Stadskontoret Välfärdsavdelningen, ABF Malmö.

tidigare arrangemang

ROMERNAS INTERNATIONELLA DAG - 8 APRIL

Den 8 april är det Romernas internationella dag. Vi uppmärksammade dagen med visning av filmen TAIKON, med efterföljande samtal för att lyfta frågor rörande romernas historia och villkor. I samarbete med Romska Kulturcentret, RIKC, FMB/Panorainternationella kvinnodagen 8 mars

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 8 MARS

Den 8 mars är det Internationella kvinnodagen. ARF visade filmen SUFFRAGETTE, med ett efterföljande föredrag av historikern Emma

Severinsson. I samarbete med FörfattarCentrum Syd. I samarbete med Latin Mot Rasism och Unga Panora/Folkets Bio Malmö

SAMISKA NATIONALDAGEN


Den 6 februari är det Samernas nationaldag eller Samefolkets dag. Det vill vi uppmärksamma varje år framöver. 2016 arrangerade vi i anslutning till denna dag en film och samtal för att uppmärksamma dagen och lyfta frågor rörande samernas kultur och historia. Vi visade filmen JOIK , av Maj Lis Skaltje (Sverige 2014) med efterföljande samtal. 

I samarbete Sameföreningen Samer i Syd, Folkets Bio Malmö/Unga Panora och ABF Malmö i samarbete med.

Antirasistiska filmdagar 2015 arrangeras i MalmöLundHelsingborg och Landskrona.

arf tipsar!

- En kort animerad video som på fem minuter ger en bild av konflikten i Syrien och varför så många tvingas fly till Europa.

återkommande arrangemang

FN DAG MOT RASISM OCH DISKRIMINERING 21MARS

I anslutning till FN dagen mot rasism den 21 mars, visar vi film för både skolor och allmänhet. 2016 visade vi den prisbelönta filmen MEDITERRANEA, en visning på förmiddagen för lärare, och KomVux samt Malmö högskola studenter, och en visning för allmänheten på kvällen. Arrangörer: 21 mars nätverket, i samarbete med Folkets Bio Malmö.


FÖRINTELSENS MINNESDAG 27 JANUARI

Förintelsens Minnesdag i Malmö. Varje år den 27 januari hedras offren för Förintelsen, samma dag som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. FN deklarerade dagen som internationell minnesdag 2005, i Sverige har det varit en nationell minnesdag sedan 1999. Vi bjuder in gymnasieskolor i anslutning till denna minnesdag till ett särskilt arrangemang med film och samtal. 2016 visade vi filmen Every Face Has a Name, och vi samtalade med regissören Magnus Gertten efter visningen.

Arrangörer: ABF Malmö, ARF – Flm och kultur för mänskliga rättigheter, Förintelsens Ögonvittnen, Malmö mot Diskriminiering, Malmö Museer, Malmö Stadsteater, Röda Korset, Stadsbiblioteket, Stadskontoret, och Unga Panora - Folkets Bio Malmö.

Följ oss på Facebook!

 

arf vinjett


2015 ARF Vinjett


2014 ARF Vinjett


2013 ARF Vinjett