Regioner
imgFÖRINTELSENS MINNESDAG 2016
FÖRINTELSENS MINNESDAG 2016
EVERY FACE HAS A NAME
imgJOJK
JOJK
SAMERNAS NATIONALDAG
imgSUFFRAGETTE
SUFFRAGETTE
INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 8 MARS
imgTAIKON
TAIKON
Romernas Internationella Dag

Antirasistiska filmdagar i Malmö

Film och samtal om rasism, diskriminering och mänskliga rättigheter sedan 1993

Aktuellt: 

Minnesdag för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel

Vi ansluter oss till Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa insats för att uppmärksamma minnesdagen för avskaffandet av transatlantiska slavhandeln som fastställs till den 9 oktober. Då det är en söndag kommer vi att ha filmseminarier till skolklasser fredagen den 7 oktober. Temat är rättvisa för människor i den afrikanska diasporan. Vi visar filmen RACE (SB 2016) som bygger på den sanna historien om den olympiske legenden Jesse Owens, som anses vara en av de allra främsta idrottsmännen genom tiderna. Titeln är dubbeltydig och anspelar både på filmens uppvisning av Jesse Owens löparkarriär och till rasismen i både USA och Nazi Tyskland på 1930-talet.

Efter följer ett föredrag av Anders Neergaard. Läs mer HÄR.


DATUM: 7 oktober

TID: 8:30-11:45

PLATS: Biograf Panora

MÅLGRUPP: Gymnasiet

BOKNING: http://simplesignup.se/event/82611

OBS! GRATIS, föranmälan krävs.

Arrangörer: ARF i samarbete med Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa, Unga Panora/Folkets Bio Malmö.

----------------------------------------------------------

ARF hela året är möjlig tack vare stöd från: Kungliga Patriotiska Sällskapet, MKB, Hyresgästföreningen, Sparbanksstiftelsen Skåne, Swedbank, Malmö stad och Regions Skåne.I samarbete med bl. a. Folkets bio Malmö/Unga Panora, Rädda Barnen Distrikt Malmö, Lärarförbundet, Stadskontoret Välfärdsavdelningen och ABF Malmö.

Antirasistiska filmdagar 2016 kommer att  arrangeras i LundHelsingborg och Landskrona.

ARF - FILM OCH KULTUR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

ARF HELA ÅRET - KOMMANDE ARRANGEMANG HT 2016

ARF verksamheten 2016 att genomföras på ett något annorlunda sätt. I stället för att ha en större festival, gör vi nu ett försök att sprida ARF verksamheten mer jämnt under året.

Några datum att boka i kalendern är:

FN DAGEN – 24 OKTOBER

Tillsammans med Rädda Barnen Malmö distrikt, uppmärksammar vi de Mänskliga Rättigheterna på FN-dagen, som firas till minne av att FN-stadgan trädde i kraft. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. Vi fokuserar på Barnkonventionen med tema BARN PÅ FLYKT.

Vi visar filmerna:
STAY

Datum: 24 oktober
Tid:
9.15-11.15
Målgrupp: Åk 3-5
Bokning: https://simplesignup.se/event/82722

BEKAS

Datum: 24 oktober
Tid: 9.00-11.15

Målgrupp: 

Åk 6-9

Bokning: https://simplesignup.se/event/82724

THE GOOD LIE 

Datum: 24 okt
Tid: 12:45-15:15
Målgrupp: Gymnasiet
Bokning: https://simplesignup.se/event/82727

-----------------------------------------------------------------------------------

MR DAGARNA – 14-16 NOVEMBER

I anslutning till MR DAGARNA som äger rum i Malmö 17-19 november, kommer vi att genomföra ARF filmseminarier för skolklasser under MR Dagarnas tema: Dina Rättigheter! – där vi kommer att lägga vårt fokus på Ekonomiska och sociala rättigheter. Läs om MR dagarna här: www.mrdagarna.nu

ARF är möjlig tack vare stöd från: Kungliga Patriotiska Sällskapet, MKB, Hyresgästföreningen, Sparbanksstiftelsen Skåne, Swedbank, Malmö stad och Regions Skåne.I samarbete med bl. a. Folkets bio Malmö/Unga Panora, Rädda Barnen Distrikt Malmö, Lärarförbundet, Stadskontoret Välfärdsavdelningen, ABF Malmö.

Följ oss på Facebook!