Vårt nätverk

  Vårt nätverk

  ARF fungerar som en plattform för en rad olika organisationer, föreningar och aktörer runt om i Sverige som arbetar för mänskliga rättigheter.

  Nedan länkar vi till:

  • Länkar till aktörer, föreningar och organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter
  • Länkar till viktiga aktörer inom film

  Länkar till aktörer, föreningar och organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter

  ABF
  Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges största studieförbund. De finns över hela Sverige och består av olika medlemsorganisationer.

  Amnesty
  Amnesty International är en världsomspännande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner.

  Barnombudsmannen
  Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

  BRIS
  BRIS är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle. BRIS arbetar för att påverka den allmänna opinionen och beslutsfattare samt öka vuxnas respekt för barn och ungdomar.

  Brottsförebyggande Rådet
  Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet och ska bistå rättsväsendets myndigheter i deras kunskaps- och metodutveckling.

  Centrum mot Rasism
  Centrum mot rasism är en ideell, rikstäckande paraplyorganisation med över hundra medlemsorganisationer. Organisationen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Centrum mot rasism arbetar mot rasism, diskriminering, främlingsfientlighet.

  Diskrimineringsombudsmannen
  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) arbetar för att förebygga och stoppa alla former av etnisk och religiös diskriminering i samhället.

  Exit
  Exit är ett projekt under fryshuset där du som är aktiv i olika destruktiva gäng kan få hjälp att lämna dessa, självklart anonymt och på dina villkor. De som jobbar i projektet har själva varit aktiva i olika nationalistiska eller nazistiska grupper och hjälper nu andra utifrån sina egna erfarenheter.

  FN´s barnfond
  UNICEF (the United Nations Children´s Fund) är världens ledande barnrättsorganisation. Den har sedan 1946 arbetat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande.

  Forum för levande historia
  Forum för levande historia är en myndighet som har uppdraget att – med utgångspunkt i Förintelsen – arbeta med frågor som rör tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att belysa de mörkaste delarna av mänsklighetens historia vill vi påverka framtiden.

  Fryshuset
  Fryshuset är ett aktivitetshus med ett brett utbud av verksamheter främst riktade till ungdomar. Fryshuset ligger i Stockholm men bedriver även verksamheter i Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping.

  ISM - International Solidarity Movement Sweden
  grundades av Palestinier i syfte att utländska aktivister skulle komma till Palestina för att delta i direkta icke-våldsaktioner som palestinierna inte kunde genomföra själva. ISM är en växande rörelse av palestinska och internationella aktivister som arbetar med att uppmärksamma den palestinska kampen för frihet och slut på den israeliska ockupationen.

  Läkare utan gränser
  En medecinsk humanitär organisation med världen som arbetsfält som bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

  Mana
  Tidskriften Mana ägs av Iransk-Svenska Solidaritetsförbundet ISS och är en partipolitiskt och religiöst obunden tidskrift vars uppgift är att uppmuntra, upplysa, informera och skapa debatt kring frågor i antirasistiskt, klass- och feministiskt perspektiv.

  Peacequest
  PeaceQuest lär ut och för fram fredlig konflikthantering som alternativ till hämnd och aggression, som en tredje väg mellan passivitet och brutalitet.

  Regeringens sida för mänskliga rättigheter
  Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. Mycket bra information.

  Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande, RFSL
  RFSL vill att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. Arbetet för detta sker genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala- och stödjande verksamheter.

  RFSL Ungdom
  Ungdomsförbundet för HBT-personers rättigheter, och jobbar för att motverka heteronormen genom politisk och social verksamhet, lokalt, nationellt och internationellt.

  Riksorganisationen för kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, ROKS
  Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk organisation, vars uppgift är att tillvarata kvinno- och tjejjourernas gemensamma intressen i deras arbete mot mäns våld mot kvinnor. Roks verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse, samt jämställdhet på alla plan.

  Sensus
  Erbjuder studiecirklar, utbildningar och kulturupplevelser med livsfrågor och mångfald i centrum.

  Svenska Fn-Förbundet
  Svenska FN-förbundet är en organisation som sprider kunskap om FN i Sverige. Arbetet bygger på att internationellt samarbete är en förutsättning för en fredligare och mer rättvis värld.

  Svenska Freds och Skiljedomsföreningen
  Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som anser att konflikter ska lösas utan våld och att krig ska förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi tar fram fakta, bildar opinion och påverkar politiker.

  Svenska Pen-klubben
  PEN är en röst som talar för författare som fängslats eller trakasserats för att de kritiserat sin regering eller framfört andra impopulära åsikter.

  Svenska Rädda Barnen
  Rädda Barnen ingår i The International Save the Children Alliance, världens ledande barnrättsorganisation. Den är en av 27 medlemsorganisationer och tillsammans verkar dessa i mer än 100 länder och omsätter omkring 2,5 miljarder svenska kronor.

  Svenska Röda Korset
  Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Målet är att lindra och förhindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår.

  SIDA
  Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som hör till Utrikesdepartementet, UD. Vårt mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

  Länkar till viktiga aktörer inom film

  Biografcentralen

  Buff
  Barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö, vill genom sin årliga återkommande filmfestival, öppna möjligheterna för influenser från Europa och övriga världen. Möjligheter att visa filmer som kanske aldrig annars skulle visas i Sverige och Malmö. I festivalens biomörker får man möta olika kulturer, höra främmande språk och följa med på oändliga äventyr.

  Doclounge
  Dokumentärfilmsvisningar med regissörsbesök och livemusik. 

  FILMCENTRUM
  Filmcentrum finns över hela Sverige och är en kulturförening som importerar och distribuerar kvalitetsfilm i ett brett urval av spelfilm, dokumentärfilm och kortfilm från hela världen för barn och vuxna. Idag bedrivs ockå omfattande pedagogisk verksamhet. Filmcentrum äger huvudmannaskapet för ARF Malmö, Göteborg och Stockholm.

  Folkets Bio
  Folkets Bio är en kulturförening som importerar och distribuerar kvalitetsfilm ifrån hela världen.

  GIFF
  Göteborgs filmfestival.

  Imagenes del Sur/Bilder från Söder
  Imagenes del Sur är en kulturförening som driver två filmfestivaler och olika projekt. Filmfestivalerna är Latinamerika i Fokus, samt IFEMA, (International Female Film Festival)

  MAFF
  Malmö Arabfilmfestival

  STHLMFF
  Stockholm Filmfestival